Logo Gmina Korytnica

Archiwum newsów, strona 29

Obrazek dla news_561

Dofinansowanie inwestycji chroniących przed ASF lub powodzią

23.12.2020

Od 31 grudnia 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczyna nabór wniosków od rolników, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń (ASF). Także od tego dnia Agencja oferuje pomoc spółkom wodnym lub związkom spółek wodnych, które zamierzają zainwestować w sprzęt służący do utrzymania w dobrym stanie urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych do ochrony gospodarstw rolnych przed powodzią. Wnioski będzie można składać do 28 lutego 2021 r.

Szczegółowe informacje w rozwinięciu wiadomości.

 

więcej

Obrazek dla news_560
Obrazek dla news_559

Niewiele czasu zostało na złożenie wniosków o przyznane wsparcie na małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny

21.12.2020

24 grudnia tego roku będzie ostatnim dniem na złożenie wniosku o wsparcie finansowe przez tych rolników, którzy chcą rozwijać małe przetwórstwo lub rolniczy handel detaliczny. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR. Można je składać osobiście, za pośrednictwem upoważnionej osoby lub przesyłką pocztową. Ponieważ w Wigilię placówki Agencji będą nieczynne, w tym dniu przekazać wniosek do oddziału regionalnego Agencji będzie można jedynie przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

Więcej szczegółow w rozwinięciu wiadomości.

więcej

Obrazek dla news_557
Obrazek dla news_556

Podaj właściwy PESEL lub NIP pracownika

07.12.2020

 Jako płatnik (pracodawca) masz obowiązek podać w formularzu podatkowym poprawny PESEL lub NIP podatnika (pracownika).

  • Pozwoli to na szybką identyfikację podatnika przez urząd skarbowy i umożliwi mu wywiązanie się z obowiązków podatkowych.
  • Dzięki temu Twój pracownik będzie mógł między innymi skorzystać z usługi Twój e-PIT i rozliczyć podatek dochodowy łatwo bez wychodzenia z domu.  

Wypełniasz PIT dla pracownika - wpisz poprawny PESEL lub NIP

Jeśli pracownik jest obcokrajowcem, wskaż mu jak uzyska PESEL lub NIP

 Szczegółowe informacje w rozwinięciu wiadomości.

więcej

Obrazek dla news_553

Rozpatrzenie ofert konkursowych na świadczenie gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Korytnica, posiadających skierowanie lekarskie na wykonanie tego typu zabiegi, finansowanych z budżetu Gminy Korytnica

04.12.2020

I. Złożono dwie następujące oferty:

  1. Małgorzata Kupisz OTIMA,
  2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

Oferty spełniały wymogi formalne i wpłynęły w terminie określonym w ogłoszeniu
na obowiązującym wzorze oferty wraz z wymaganymi załącznikami.

II. Po zapoznaniu się z rekomendacją Komisji Konkursowej postanawiam zlecić wykonanie świadczenia gwarantowanych usług z zakresu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Gminy Korytnica finansowanych z budżetu Gminy Korytnica Oferentowi:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie

Oferowana zryczałtowana kwota brutto za 1 punkt udzielonych świadczeń – 0,95 zł.

Wyrażam zgodę na zawarcie umowy na realizację usługi.

                                                                                                                Wójt

                                                                                              /-/ Stanisław Komudziński

więcej

Obrazek dla news_551

Uwaga, 30 listopada rozpoczęły się…

30.11.2020

W ostatnim dniu listopada ruszyły dwa z czterech planowanych jeszcze na ten rok naborów wniosków o pomoc finansową z PROW na lata 2014-2020. W ARiMR można już ubiegać się o wsparcie na realizację inwestycji zabezpieczających gospodarstwa przed skutkami suszy oraz na rozwój usług rolniczych.

O dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstw w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” może wystąpić rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchnico najmniej 1 ha i nie większe niż 300 ha, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku wykazał przychód w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Konieczne jest również posiadanie wpisu w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

O dofinansowanie na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” może ubiegać się osoba fizyczna, prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro- lub małe przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług dla gospodarstw rolnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku w zakresie co najmniej jednego z następujących kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności: 01.61.Z – Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną, 01.62.Z – Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, 01.63.Z – Działalność usługowa następująca po zbiorach.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.