Logo Gmina Korytnica

News

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYTNICA Nieczystości ciekłe na nowych zasadach

03.02.2023

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYTNICA

Nieczystości ciekłe na nowych zasadach

W sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) gdzie po raz kolejny ustawodawca nakłada nowe obowiązki na organy wykonawcze gmin.

 

Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji oraz kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zawartych umów na opróżnianie zbiorników i odpłatności za te usługi oraz częstotliwości opróżniania zbiorników w powiązaniu z ilością zużytej wody.

Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli  z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana będzie szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie i każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika żądać od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

 

Jeżeli właściciel nieruchomości nie zawrze umowy, o której mowa powyżej, wówczas gmina ma obowiązek zorganizowania opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków za właściciela i na jego koszt w/g górnych stawek opłat.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. Poniżej przedstawiam wykaz przedsiębiorców, którzy posiadają stosowne zezwolenie Wójta Gminy Korytnica.

Lp.

Nazwa Firmy

Kontakt

1

SAF-KAN Grzegorz Safiański,    Krypy25, 07-111 Wierzbno

tel. 509 830 834

2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o.  ul.Szamoty 42B, 07-100 Węgrów

tel. 25 792 30 24

3

Kazimierz Gromek, FILIPY 5, 07-111 Wierzbno  

tel. 506 115 336

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie zgłosili jeszcze posiadanego szamba lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązani są do złożenia informacji o posiadanym zbiorniku bezodpływowym lub przydomowej oczyszczalni ścieków. Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Korytnica oraz na stronie internetowej.

 

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za uchylanie się od w/w obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny na zasadach wskazanych w kodeksie postępowania o wykroczeniach.

 

Mając na uwadze powyższe apeluje się do mieszkańców gminy Korytnica, aby dostosowali się do obowiązujących przepisów prawa.

 

                                                                                      Wójt Gminy Korytnica

                                                                                      /-/      Stanisław Komudziński

 

POBIERZ Zgłoszenie_druk_szambo.docx

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.