Logo Gmina Korytnica

Obrazek dla news_827

Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

17.02.2023

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują
działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w
środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu
Solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

    * działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych
ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą
integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między
osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą,
wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i
kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń,
wspólne cykliczne aktywności;
    * działania integrujące i włączające osoby i grupy z
doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i
nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe,
płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek,
niepełnosprawność, etc.;
    * działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania
informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory
ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu
edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom,
dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące
konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej
i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe
wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania
wniosków [4] od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna
organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań
finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań,
jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12
miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf [5].

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje,
stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń,
spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby
prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i
regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

Harmonogram konkursu
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w
internetowym systemie wnioskowym.

Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych
do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z
przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z
Ukrainą [3].

Kontakt:
tel. +48 22 536 02 31
ukraina@batory.org.pl [6]

Fundacja im. Stefana Batorego jest administratorem Pana/Pani danych
osobowych i wysyła Panu/Pani informację o swojej działalności na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest informowanie o
prowadzonej przez Fundację działalności. Więcej o zasadach
przetwarzania danych osobowych przez Fundację w polityce prywatności
[7].

więcej

Badania na potrzeby Strategii promocji Partnerstwa „Razem dla rozwoju Doliny Liwca”

17.02.2023

Rozpoczęły się prace nad realizacją kolejnego działania w ramach Partnerstwa „Razem dla rozwoju Doliny Liwca”. W związku z tym zachęcamy do udziału w badaniu  dotyczącym działań promocyjnych oraz budowania pozytywnego wizerunku Partnerstwa. Aby wziąć udział badaniu należy wypełnić poniższą ankietę

 

https://survey.zohopublic.eu/zs/nHDH5q

 

W kwestionariuszu zostaniecie Państwo poproszeni o wyrażenie swojej opinii na temat kilku obszarów związanych z Partnerstwem. Badanie skierowane jest do mieszkańców i innych grup docelowych do działań promocyjnych oraz budowania pozytywnego wizerunku Partnerstwa.

 

Badanie jest poufne. W ankiecie nie ma odpowiedzi dobrych lub złych – najważniejsze jest, aby odpowiadać szczerze i otwarcie. Wypełnienie ankiety zajmie ok. 12 min. Z góry serdecznie dziękujemy za każdą wyrażoną opinię.

 

Wyniki oraz wnioski z badania będą elementem powstającej Strategii promocji Partnerstwa „Razem dla rozwoju Doliny Liwca”.

 

więcej

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KORYTNICA Nieczystości ciekłe na nowych zasadach

03.02.2023

W sierpnia 2022 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) gdzie po raz kolejny ustawodawca nakłada nowe obowiązki na organy wykonawcze gmin.

Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji oraz kontroli zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe i przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie zawartych umów na opróżnianie zbiorników i odpłatności za te usługi oraz częstotliwości opróżniania zbiorników w powiązaniu z ilością zużytej wody.

Oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który jest zobowiązany do odprowadzania nieczystości ciekłych do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, zostanie poddany kontroli  z częstotliwością co najmniej raz na 2 lata. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz faktury/rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w uzasadnionych przypadkach sprawdzana będzie szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinny uczynić to niezwłocznie i każdorazowo po wykonaniu usługi opróżnienia zbiornika żądać od przedsiębiorcy wystawienia rachunku bądź faktury.

więcej

UWAGA ! WŚCIEKLIZNA !

10.05.2022

POWIAT WĘGROWSKI ZNAJDUJE SIĘ NA
OBSZARZE ZAGROŻONYM WŚCIEKLIZNĄ

NAKAZUJE SIĘ

W CELU OCHRONY SWOJEGO ZDROWIA I ŻYCIA:

  • NIE ZBLIŻAJ SIĘ DO DZIKICH ZWIERZĄT.
  • W PRZYPADKU POKĄSANIA PRZEZ ZWIERZĘ: RANĘ UMYJ MYDŁEM, ZDEZYNFEKUJ I NIEZWŁOCZNIE ZGŁOŚ SIĘ DO LEKARZA MEDYCYNY.
  • JEŚLI ZNALAZŁEŚ PADŁE ZWIERZĘ - ZGŁOŚ TEN FAKT

POWIATOWEMU LEKARZOWI WETERYNARII. NIE DOTYKAJ ZWŁOK.

ZYGMUNT MARCINOWSKI

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII W WĘGROWIE Tel. 25 792 24 06

 

więcej

Obrazek dla news_835

Zbiórka folii rolniczej z gospodarstw rolnych na terenie gminy Korytnica

03.02.2023

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW Z TERENU GMINY Korytnica

Wójt Gminy Korytnica, informuje, że Firma Fol-Plast Magdalena Rusjan 08-130 Bojmie, ul. Warszawska 10 (woj. mazowieckie)  tel. 519 743 264  jest zainteresowana zbiórką folii rolniczej z gospodarstw rolnych na terenie gminy Korytnica

 Odpady będą zbierane bezpłatnie  bezpośrednio z gospodarstw rolniczych, po uprzednim kontakcie przedsiębiorcy z zainteresowanym rolnikiem w celu ustalenia terminu odbioru.  Odpady powinny być posegregowane, szczegóły w rozwinięciu.

więcej

Informacja dot. wpłat na zakup węgla

05.12.2022

UWAGA! Nie należy dokonywać płatności za węgiel, dopóki weryfikacja wniosku nie zostanie potwierdzona telefonicznie przez pracownika Urzędu Gminy Korytnica.

Dane do Wpłat TYLKO po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem Urzędu Gminy w Korytnicy (2.000,00 zł za 1 tonę) za zakup preferencyjny węgla można uzyskać w Urzędzie Gminy w Korytnicy w pokoju nr. 18

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko osoby składającej wniosek o zakup preferencyjny węgla, adres oraz rodzaj zamówionego węgla np.:

„Jan Kowalski, Paplin 1, groszek” lub „Jan Kowalski, Paplin 1, węgiel orzech”

Po dokonaniu przelewu w Urzędzie Gminy w Korytnicy (pok. 18) wystawiona zostanie faktura VAT uprawniająca do odbioru węgla ze składu: Mat – Bud Korytnica Halina Jaczewska, ul. Spółdzielcza 5A, 07-120 Korytnica.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.