Logo Gmina Korytnica

Archiwum newsów, strona 11

Obrazek dla news_745

Wzmożony ruch pojazdów wojskowych na drogach

02.05.2022

W związku z wojskowymi ćwiczeniami, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP,  od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego  będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. 

więcej

Obrazek dla news_742

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS 2022

13.04.2022

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest           z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy   i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

więcej

Obrazek dla news_740
Obrazek dla news_739

„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”

25.03.2022

Gmina Korytnica w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej  „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”, którego celem jest podniesienie jakości nauczania w 472 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego poprzez zakup sprzętu i oprogramowania oraz przeprowadzenie szkoleń mających na celu przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa w Korytnicy otrzyma pakiet sprzętu w postaci: zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego, monitora interaktywnego oraz pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem szkoleniowym w zakresie nauczania zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie. Wartość projektu wynosi 70 624 291, 63 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi: 45 499 838, 76 zł.

więcej

Obrazek dla news_738

Weekend dla Ukrainy

24.03.2022

W dniach 26-27 marca 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych organizuje akcję „Weekend dla Ukrainy". W placówkach ZUS w godzinach

9.00 - 15.00 czynne będą sale obsługi klientów dla obywateli Ukrainy, zgodnie z przyjętym harmonogramem:

26 i 27 marca (sobota i niedziela):

                * Biuro Terenowe ZUS w Węgrowie, ul. Wieniawskiego 15

Pracownicy ZUS założą konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE

ZUS) oraz pomogą przy składaniu elektronicznych wniosków o świadczenia rodzinne, m.in. o 500+. Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

                * polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka (UKR),

                * adres mailowy osoby,

                * polski numer telefonu,

                * numer rachunku bankowego w Polsce.

więcej

Obrazek dla news_735

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KORYTNICY OGŁASZA KONKURS NA „NAJPIĘKNIEJSZY STROIK WIELKANOCNY”

09.03.2022

PATRONAT NAD KONKURSEM OBEJMUJE WÓJT GMINY KORTNICA

 Aby wziąć udział w Konkursie należy własnoręcznie z wykorzystaniem naturalnych materiałów, przygotować stroik/ozdobę, który będzie nawiązywał do  tradycji wielkanocnych.

            Uwaga: Konkurs skierowany jest do:

- osób indywidualnych ,

-Kół Gospodyń Wiejskich ,

-placówek oświatowych prowadzących działalność na terenie gminy Korytnica .

Prace należy złożyć w Bibliotece  od  21.03.2022  do   04.04.2022r.

Dla  autorów najpiękniejszych prac przygotowane zostaną nagrody.

                                                               Zapraszamy

   Kontakt z Organizatorem : 25 661 22 32  ;  e-mail: gbpkorytnica@wp.pl 

Regulamin Konkursu znajduje się na stronie internetowej www.korytnica.naszabiblioteka.com

więcej

Obrazek dla news_736

Konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

09.03.2022

Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniającej uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
Najważniejsze zmiany to:

  1. dodanie w § 2 ust. 2 pkt 2 Programu kolejnego celu współpracy o treści: „działania z zakresu profilaktyki uzależnień”;
  2. zmiana nazwy zadania nr 5 w obszarze „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”, która po zmianie brzmiałaby następująco: „Wspieranie klubów i zawodników Mazowsza na podstawie wyników Systemu Sportu Młodzieżowego”;
  3. dodanie nowego zadania wybranego do realizacji w budżecie obywatelskim Województwa Mazowieckiego pn. „Letnia szkoła archeologii - szukamy skarbów na północnym pograniczu Mazowsza”.

Twoje zdanie się liczy! Wypowiedz się!

Konsultacje przeprowadzone będą w okresie od 4 do 18 marca 2022 r.

więcej

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.