Logo Gmina Korytnica

News

Fundusz Solidarności z Ukrainą – dotacje na działania integracyjne w społecznościach lokalnych

17.02.2023

Fundacja Batorego zaprasza organizacje społeczne, które podejmują
działania na rzecz adaptacji i integracji uchodźców i uchodźczyń w
środowisku lokalnym do składania wniosków o dotację w Funduszu
Solidarności z Ukrainą.

Dotacje w wysokości maksymalnie do 60 000 zł otrzymać można na:

    * działania w społecznościach lokalnych, szczególnie w mniejszych
ośrodkach miejskich i na terenach wiejskich, które służą
integracji, wzajemnemu poznaniu się i budowaniu zaufania między
osobami uciekającymi przed wojną i społecznością przyjmującą,
wprowadzają uchodźców i uchodźczynie w lokalny kontekst społeczny i
kulturalny, umożliwiają dialog, spotkanie, wymianę doświadczeń,
wspólne cykliczne aktywności;
    * działania integrujące i włączające osoby i grupy z
doświadczeniem uchodźstwa szczególnie narażone na dyskryminację i
nierówne traktowanie ze względu na pochodzenie etniczne i narodowe,
płeć, tożsamość płciową, orientację psychoseksualną, wiek,
niepełnosprawność, etc.;
    * działania skierowane do społeczności przyjmującej np. działania
informacyjne i aktywizujące z udziałem lokalnych wspólnot, diaspory
ukraińskiej i środowisk migrantów/ek w Polsce, działania z zakresu
edukacji międzykulturowej, przeciwdziałające uprzedzeniom,
dyskryminacji i zapobiegające konfliktom, a także rozwiązujące
konflikty i łagodzące napięcia np. mediacje.

Uwaga: W konkursie nie są wspierane zajęcia w ramach edukacji szkolnej
i kursy językowe (jako główne lub jedyne działanie) ani jednorazowe
wydarzenia (np. festiwale, festyny, konferencje).

Budżet konkursu: 1,5 miliona złotych.

Składanie wniosków

Wnioski przyjmowane są wyłącznie w internetowym systemie składania
wniosków [4] od ogłoszenia konkursu do 28 lutego 2023. Jedna
organizacja może złożyć jeden wniosek. Czas realizacji działań
finansowanych z dotacji powinien być dostosowany do planu działań,
jednak nie może być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy niż 12
miesięcy w okresie od 1 maja 2023 do 30 kwietnia 2024.

Podgląd formularza wniosku w wersji pdf

Wnioski mogą składać organizacje zarejestrowane w Polsce: fundacje,
stowarzyszenia zwykłe i rejestrowe, związki stowarzyszeń,
spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, kościelne osoby
prawne zarejestrowane w KRS. Wspieramy tylko działania statutowe i
regulaminowe (w przypadku stowarzyszeń zwykłych).

Harmonogram konkursu
I etap: 1 lutego – 28 lutego 2023 – składanie wniosków w
internetowym systemie wnioskowym.

Do 24 marca – zaproszenie na rozmowy on-line organizacji zaproszonych
do II etapu.

II etap: 27 marca – 21 kwietnia 2023 – rozmowy z
przedstawicielami/kami zaproszonych organizacji.

Do 28 kwietnia – ogłoszenie listy przyznanych dotacji.

Więcej informacji o konkursie na stronie Funduszu solidarności z
Ukrainą


Kontakt:
tel. +48 22 536 02 31
ukraina@batory.org.pl

Fundacja im. Stefana Batorego jest administratorem Pana/Pani danych
osobowych i wysyła Panu/Pani informację o swojej działalności na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest informowanie o
prowadzonej przez Fundację działalności. Więcej o zasadach
przetwarzania danych osobowych przez Fundację w polityce prywatności

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.