Logo Gmina Korytnica

Publiczny Internet w gminie Korytnica

Projekt obejmuje budowę 11 darmowych punktów dostępu do sieci internetowej tzw. „hotspot” na terenie Gminy Korytnica w miejscach publicznych.

Lokalizacja Punktów Zewnętrznych (9 szt.):

 • Plac przed Urzędem Gminy w Korytnicy,
 • Park w Korytnicy,
 • Remiza OSP w Roguszynie,
 • Świetlica Wiejska w Wielądkach
 • Świetlica Wiejska w Górkach Borzych
 • Teren przy stawie w Górkach Średnich
 • Świetlica Wiejska w Górkach-Grubakach i park naprzeciwko
 • Świetlica Wiejska w Turnie
 • Świetlica Wiejska w Paplinie

Lokalizacja punktów wewnętrznych (2 szt.): Urząd Gminy w Korytnicy, Biblioteka Publiczna w Korytnicy

Internet jest dostępny dla wszystkich osób bez żadnych wykluczeń.

Sieć otwarta, SSID- nazwa sieci: „Publ. Internet w gm. Korytnica”.

W celu połączenia się z siecią hotspot należy na urządzeniu mobilnym (laptop, telefon komórkowy, tablet) wyszukać połączenie WIFI o nazwie „Publ. Internet w gm. Korytnica” oraz zainicjować połączenie z siecią, po połączeniu na urządzeniu wyświetla się strona powitalna z instrukcjami i regulaminem korzystania z hotspotu. Następnie należy jednorazowo wysłać SMS o treści "Internet" pod numer 579498411 by uzyskać hasło, powinno być dostarczone w ciągu kilku minut. Nastepnie na stronie powitalnej nalezy zaznaczyć okienko "Akceptuję Regulamin"  i wrpowadzić uzyskany SMSem login(numer telefonu zaczynający sie od 48) i hasło” po czym kliknąć przycisk "zaloguj".

 

Regulamin korzystania z publicznych i darmowych punktów dostępowych hotspot na terenie Gminy Korytnica – w ramach usługi “Publiczny internet dla każdego” świadczonej w ramach projektu „Publiczny Internet w gminie Korytnica”.

§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu, zwany dalej "Regulaminem", określa zasady korzystania z usługi dostępu do Internetu, zwanej dalej "Usługą", świadczoną przez Gminę Korytnica.
 2. Z Usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna, a także każda jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej utworzona zgodnie z przepisami prawa, zwana dalej "Użytkownikiem", po zaakceptowaniu niniejszego regulaminu podczas logowania się do hotspot-a.
 3. Usługa jest bezpłatna.
 4. Dostęp do Usługi jest możliwy w bezpośrednim sąsiedztwie lokalizacji, w których zainstalowano urządzenia umożliwiające bezprzewodowy dostęp do Usługi w technologii wifi (802.11a/b/g/n/ac).
 5. Przepływność dostępna dla użytkowników jest ograniczona do poziomu: max 30 Mb/s w dół (tzw. downlink/download), tj. z Internetu do Użytkownika.
 6. Maksymalny czas trwania sesji to 240 minut; po tym czasie Użytkownik musi ponownie zalogować się do sieci.

§2. Zobowiązania i zastrzeżenia Gminy Korytnica

 1. W ramach realizacji Usługi, Gmina Korytnica dołoży wszelkich starań aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Gmina Korytnica zastrzega sobie możliwość przerw w działaniu Usługi ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
 2. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
 3. Ze względów bezpieczeństwa i wydajności sieci nie jest gwarantowana dostępność do wszystkich usług sieciowych.

§3. Obowiązki Użytkownika

 1. Korzystanie z Usługi będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 2. Użytkownik korzystający z dostępu zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania przepisów prawa;
  2. nierozpowszechniania nielegalnych treści;
  3. poszanowania praw autorskich;
  4. stosowania się do innych zaleceń Gminy Korytnica.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania żadnych czynności mogących wpłynąć niekorzystnie na działanie urządzeń dostępowych lub urządzeń innych użytkowników. W szczególności zabronione są:
  1. powodowanie zjawiska przeciążenia sieci i usług;
  2. wszelka transmisja danych zawierających szkodliwy kod;
  3. transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy;
  4. próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet;
  5. próby omijania zabezpieczeń Usługi;
  6. podszywanie się pod usługi IP (DHCP, DNS);
  7. próby przejmowania transmisji innych Użytkowników Usługi;
  8. wysyłanie spamu;
  9. uruchamianie serwerów usług na Terminalu w celach, które mogą zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania sieci Wifi,
  10. udostępnianie połączenia do Internetu innym podmiotom poprzez stosowanie urządzeń teletechnicznych takich jak Access Point, router, itp.
  11. wszelkie inne działanie Użytkownika, które może zostać uznane za niebezpieczne dla funkcjonowania Usługi lub sprzeczne z prawem.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Usługę, w tym za treść i zawartość przesyłanych wiadomości z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

§4. Pomoc techniczna

Użytkownik może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres zk.oc@korytnica.pl

§5. Wyłączenie odpowiedzialności

 1. W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu, Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do Usługi.
 2. Gmina Korytnica nie odpowiada za dane gromadzone, pobierane lub przekazywane przez Użytkownika.
 3. Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z Usługi wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
 4. Gmina Korytnica nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim, których przyczyną były niezgodne z prawem i Regulaminem działania Użytkownika Usługi.
 5. Gmina Korytnica nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z Usługi, a w szczególności za:
  1. utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
  2. ujawnienie danych Użytkownika;
  3. opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłowości transmisji, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.
 6. Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do rejestrowania informacji mogących posłużyć do ustalenia tożsamości osób, które naruszyły ustalenia Regulaminu, prowadząc to w sposób nienaruszający prywatności Użytkownika.
 7. Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia dostępu Użytkownikom naruszającym postanowienia Regulaminu.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Gmina Korytnica zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.