Logo Gmina Korytnica

Raport o stanie gminy

Raport o stanie Gminy Korytnica za rok 2021    

       Wypełniając obowiązek wynikający z art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 ze zm.)  Wójt Gminy Korytnica przedłożył w dniu 27 maja 2022 r. Radzie Gminy Korytnica „Raport o stanie Gminy Korytnica za rok 2021” .

            Debata nad Raportem o stanie Gminy Korytnica za 2021 rok odbędzie się na  sesji Rady Gminy Korytnica w dniu 27 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Korytnicy, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica.

            W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni i mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady Gminy Korytnica, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica (sekretariat, I piętro), pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób, chyba że rada postanowi  o zwiększeniu tej liczby.

            Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 24 czerwca 2022 r. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport o stanie gminy Korytnica 2021

Pobierz formularz zgłoszenia udziału w debacie

Klauzula_informacyjna_RODO_debata.docx

 

 

Raport o stanie Gminy Korytnica za rok 2020

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.)  Wójt Gminy Korytnica podczas sesji Rady Gminy Korytnica w dniu 21 maja 2021 r. przedłożył Radzie Gminy „Raport o stanie Gminy Korytnica za rok 2020”. 

Zgodnie z art. 28aa ust. 4 w/w ustawy Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos radni i mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który jest zwołana sesja Rady Gminy, na której będzie przedstawiany raport.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Korytnicy, pokój nr 21, I piętro.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Korytnica za 2020 rok odbędzie się na sesji Rady Gminy Korytnica w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 10.00. W związku z powyższym zgłoszenia zamiaru zabrania głosu w debacie będą przyjmowane do dnia 22 czerwca 2021.

POBIERZ FORMULARZ

 

 

 

Raport o stanie gminy Korytnica
 

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Wójt Gminy Korytnica przedstawia Radzie Gminy Korytnica Raport o stanie Gminy Korytnica za rok 2019.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Korytnica w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Korytnica za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Korytnica.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia”.

Rada Gminy w Korytnicy rozpatrzy raport podczas sesji najpóźniej w miesiącu sierpniu 2020 roku, na której również podejmowana będzie uchwała ws. udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Zgłoszenia będą przyjmowane  w pok. 21 Urzędu Gminy w  Korytnicy ul. A. Małkowskiego 20.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest tutaj a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Korytnicy ( pok. 21).

POBIERZ FORMULARZ

 

 

Raport o stanie gminy Korytnica 2018

Wójt gminy zaprasza

Urząd Gminy w Korytnicy

ul. Adama Małkowskiego 20
07-120 Korytnica
tel.: 25 661-22-84 
fax: 25 661-22-60
e-mail: ug@korytnica.pl
godziny pracy: pon. - pt. 7.30-15.30

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.